1. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. Comuna Aluniș cuprinde satele: Aluniș și Strâmbeni așa cum s-a numit comuna la început. Sunt sate vechi de peste 250 de ani. Amândouă sunt pomenite în hrisoave ca sate de moșneni. Satul Aluniș este așezat de o parte și de alta a șoselei ca toate satele de munte între dealurile Strâmba, Veriga, Piatra Frusini și Plaiul Mare, fiind străbătute de Pârâul Aluniș care după ce primește Pârâul Strâmba se unește cu Pârâul Bertea și împreună se varsă în apa Vărbilăului. Toate aceste se varsă în râul Teleajen mai la vale între localitățile Mălăiești și Măgurele. Populația acestui sat s-a așezat cu gospodăriile pe fosta moșie Bărcănesca a Mariei Fazii care cuprindea: Plaiul Cireșului, Mițurca și Valea Frasinului. Între moșnenii pomeniți în actele Consiliului Popular Aluniș sunt înscrise trei persoane:Enescu, Pantazi și Veselu. Pe vremea când moșia era în stăpânirea lui Eliade Bărcănescu, împărțindu-se pământurile, mulți țărani au rămas clăcași pe moșia boierească, plătind arenda.  Moșia boierească cuprindea prundul gârlei, terenurile arabile, fânețele, islazurile, conacul boieresc din centrul comunei precum și pădurile Valea Cireșului, Tisa și Ghioaca. Moșia aceasta a fost stăpânită de Raliția Bărcăneasca până în 1864 când, fiica ei, Maria Fazii, arendează moșia domnilor Echilian și Dumitrache Cofetarul din Ploiești. Aceștia stăpânesc moșia timp de 56 de ani în devălmășie cu țăranii, proprietarii fiind când în București când în Elveția. Pădurea din jurul comunei Aluniș formează un singur trup: Valea Cireșului, Plaiul Ghiocii și Valea Tisei și avea o suprafață de aproape 100 ha. Moșia Mariei Fazii avea 1560 ha, mai bine de jumătate de pădure, iar restul livezi, fâneață și pământ neproductiv. După ultima împroprietărire din 1926 pământul se împarte țăranilor. În general comuna Aluniș nu se bucura de prea mult pământ arabil. Cea mai mare parte fiind ocupată de islaz, fânețe și foarte puține livezi. Din această cauză condițiile de viață erau foarte grele. Denumirea localității de Aluniș se trage de la pădurea de aluni care se întindea pe o lungime de 7-8 km până în satul Pietriceaua. Se povestește faptul că pădurea de aluni a atras pe această vale  o ceată de țigani care făceau din lemnul de alun coșuri și târne.
  2. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.  Biserica parohială Aluniș cu hramul “Sfinții Trei Ierarhi” a fost construită de către Preotul Anton Sterescu, ajutat de enoriași, în anul 1883. Se spune că înainte de construirea acestei biserici a existat o alta despre care nu se știe mare lucru, când a fost construită, cine au fost meșterii, singurul indiciu că a existat o altă biserică e dat de piciorul Sfintei Mese care a fost demolat în 1968 crezând că aici s-ar putea găsii anumite informații legat de ctitorii acestei bisericii. S-a descoperit doar un pahar de candelă care nu a putut demonstra mare lucru.[ARHITECTURĂ, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica, în formă de cruce este construită din zid de cărămidă și piatră de râu, zidurile având o grosime de 1,40 m. Lungimea de 18 m, lățime de 8 m iar între strane 12 m. Are două turle și este învelită cu tablă, turla cea mare fiind amplasată între naos și Altar iar cealaltă, în față, între pridvor și pronaos. [pictura] Pictura bisericii este lucrată în tehnica ulei în stil realist. După cutremurul din 1977 Preotul Gheorghe Popescu repară biserica și următorul preot, Cazan Mina, ajutat de enoriași, repictează biserica în tehnica fresco stil neobizantin, lucrările fiind realizate de pictorul Andrei Dăscălescu. Suprafața pictată este de 600 mp. [obiecte vechi de cult, manuscrise, cărți vechi] Se păstrează colecția de minee din 1896, Cazanie – 1898.[șirul preoților] Preoții slujitori: Pr. Anton Sterescu(1883-1914), Pr. Vasile Popescu(1914-1943), Pr. Gheorghe Popescu(1943-1986), Pr. Cazan Mina(1986-1990), Pr. Văsii Nicolae(1993-1994), Pr. Mihăilescu Daniel din 1994 până în prezent.
  3. CIMITIRUL. Este vechi, ca și prima biserică, și se afla în jurul bisericii.
  4. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT.
  5. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Număr de credincioși : 1020 credincioși. În fiecare duminică după-amiază avem program de cateheze cu copii și tineri din parohie. Pe 28 iunie 2015 începe tabăra de pictură care se desfășoară pe o perioadă de două săptămâni, program desfășurat împreună cu Căminul Cultural, unde, parohia distribuie acuarele, pensule, etc. și asigură transportul.
  6. DATE DE CONTACT ALE PAROHIEI. Hram Sfinții Trei Ierarhi;  Comuna Aluniș, sat Aluniș, Județul Prahova

Pin It on Pinterest