A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D. P. D. V. GEOGRAFIC, ISTORCO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Vărbilău este situat în nordul Jud. Prahova, la o distanţă de 38 km de Municipiul Ploieşti, la 6 km sud de Oraşul Slănic şi la 4 km sud-vest de Oraşul Vălenii de Munte. La nord se mărgineşte cu Oraşul Slănic şi satul Livadea, la sud cu satul Poiana Vărbilău, la est cu satele Bughile, iar la vest cu satul Trestioara, Comuna Cosminele. Ȋn prezent este satul de reşedinţă component al Comunei Vărbilău. Cea mai veche atestare istorică datează de la 01 decembrie 1427, în timpul celei de-a patra domnii a lui Dan al II-lea, sub denumirea de “Poienile lui Vărbila”. Despre originea comunei într-un act scris cu litere chirilice la 1627 Ioan Alexandru Voievod dă Mănăstirii Vărbila drepturi asupra satului Vărghilof, care este Vărbilăul de astăzi. După etimologie, rădăcina cuvȃntului este slavonă (vărbă-salcie), satul fiind aşezat ȋntr-o regiune în care venirea populaţiei de peste munţi s-a făcut neîntrerupt de-a lungul vremurilor. Deasemenea, s-a adăugat sporul populaţiei venită din secuienii de peste munţi, adăugȃnd rădăcinii terminaţia “lau’’-Vărbi-lau (Vărbilău). După catagrafia lui Caragea Vodă de la 1810 comuna Vărbilău avea 56 de fumuri-56 familii. O perioada de ȋnflorire capătă satul din anul 1929 pȃnă în ziua de astăzi datorită exploatării petrolului din vecinătatea comunei (Buștenari, Băicoi,) a sării de la Slănic şi a Uzinei Mecanice Plopeni. Comuna este aşezată pe zona aluvionară a rȃului Vărbilău la confluenţa cu rȃul Prăjanca.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Parohia datează cu titulatura de “Cuvioasa Parascheva” cu mult ȋnainte de anul 1850, care titulatură şi-a păstrat-o pȃnă în anul 1938 cȃnd biserica filială de la cimitir cu hramul “Sf. Nicolae”, tot din această comună, a fost ridicată la rang de parohie cu Ordinal de aprobare al Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor Nr. 2233/ 1938 primind, această nouă parohie, jumătate din numărul familiilor de la parohia matcă “Cuv. Parascheva”. Cu această ocazie şi-a schimbat titulatura din parohia “Cuv. Parascheva” în “Parohia Varbilău I”, iar parohiei nou ȋnfiinţate i s-a dat titulatura de “Parohia Varbilău II” ȋnsă hramurile au rămas aceleaşi. Pe raza comunei a existat, pe vremuri, o biserică cu hramul “Cuv. Parascheva” ca fiind prima dată pe locul unde se află biserica de astăzi, care, din cauza vechimii, s-a dărȃmat. Actuala biserică s-a ridicat în anul 1877, din temelie, de către domnul Nica Filip, cu ajutorul localnicilor, fiind construită în formă de navă cu două turle, din care: o turlă mare în mijloc, deasupra naosului, şi o turlă mai mică în faţă, deasupra pronaosului, din zid de piatră şi cărămidă şi ȋnvelită cu tablă zincată de la “Fundaţiile Regale”, care se află în stare bună de funcţionare. La faţadă se găsesc două pisanii care ne dau următoarele informaţii: “Acestă Sf. Biserică s-a ridicat din temelii de Dl. Nica Filip în numele Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ap. Filip şi Sf. Ioan Botezătorul, cu ajutorul locuitorilor de aici în zilele Prea Luminatului Înalt Prea Sf. Sa Mitropolit Calinic. Meşteri: Marcu, Ilie şi Stere Ctin., 1877 dec. 8”; “Acestă Sf. Biserică s-a reparat în anii 1935 şi 1941 prin contribuţia credincioşilor de aici precum şi din ajutorul dat de Ministerul Cultelor şi Prefectura Judeţului Prahova, iar în anul 1948 s-a pictat din nou numai din contribuţia credincioşilor”. Ȋn decursul vremii Biserica, aşa după cum reiese din pisanii, a suferit avarii de uzură şi de la cutremure, pentru care i s-au adus, la timp, ȋmbunătăţirile şi reparaţiile respective după cum urmează: în anul 1935 s-a turnat mozaic în biserică – lucrare executată prin concursul dat de către credincioşi; în anul 1941 s-a restaurat biserica şi s-a construit din nou tinda care a fost avariată la cutremurul din 1940 – lucrări executate cu ajutorul credincioşilor precum şi din ajutoarele date de Primăria Com. Vărbilău şi de Prefectura Judeţului Prahova; în anul 1945 s-a tencuit, zugrăvit şi vopsit tȃmplăria bisericii şi repararea altor avarii de la cutremurul din 1940 – lucrări executate cu ajutorul Ministerului Cultelor; în anul 1948 s-a pictat din nou biserica în tehnica “ulei”, fiind executată această lucrare de zugravul Grigore Constantinescu, numai din contribuţia credincioşilor și în anul 1977 s-a reparat biserica după cutremurul din 4 martie tot de către credincioşi. La 01. Martie 1981 își începe activitatea noul preot, tȃnărul Peneş Emil, fiul satului Poiana Varbilău. Împreună cu Consiliul şi Comitetul parohial, s-au făcut multe realizări dintre care menţionăm următoarele: în anul 1981s-a retencuit exteriorul bisericii; in anul 1982 s-a refăcut instalația electrică şi s-a ridicat o frumoasă cancelarie parohială în curtea bisericii placată cu şiţă şi acoperită cu tablă galvanizată; Ȋntre anii 1982-1984 s-a restaurat pictura interioară (900 m.p.) şi exterioară a Bisericii in tehnica “ulei” de pictorul Varga Iacob din Cluj Napoca. În anul 1984 ianuarie 22 are loc resfinţirea bisericii cu Ps. Vasile Tȃrgovişteanul Vicar Patriarhal la vremea aceea. Ȋn anii 1985-1987 s-au construit cele 3 (trei) sobe de teracotă; Ȋn anii 1990-1992 s-a ridicat monumentul din curtea bisericii în cinstea eroilor care la 4 iulie 1993 l-a binecuvȃntat Ps. Roman Ialomiţeanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. In anul 1994 s-a refăcut total acoperişul bisericii şi s-a ȋnlocuit tabla veche cu tablă nouă galvanizată, s-a montat pardoseală nouă ȋn Sf. Altar, şi s-a zugrăvit din nou exteriorul bisericii. Toate aceste lucrări au fost binecuvȃntate de Ps. Teodosie Snagoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor in data de 14 oct. 1994, care i-a acordat preotului paroh cea mai înaltă distincție de Iconom Stavrofor. Ȋntre anii 1995-1998 s-au refăcut zidurile care ȋnconjoară curtea bisericii, s-a vopsit acoperişul şi turlele, deasemenea şi clopotniţa. S-a refăcut pictura exterioară, s-a repictat catapeteasma, s-a pardosit curtea bisericii cu pavele, s-a sonorizat biserica cu stație proprie, iar in anul 2005 s-a montat instalaţia de ȋncălzire centrală pe combustibil solid. Ȋn anul 2015 s-au ȋnceput lucrările la anexa parohială care cuprind: capela mortuară, sală de mese, bucătăria şi camera centralei. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica ȋn formă de navă, cu turle octogonale, una pe naos cealaltă pe pronaos cu lungimea de 30 m, lăţimea de 10 m şi este construită din piatră de rȃu şi cărămidă,fiind acoperită cu tablă galvanizată.[PICTURA] Pictura este în tehica “ulei”, în bună stare. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [POMELNICE ȘI ALTE ÎNSCRIERI SAU INSCRIPȚII] Nu există. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] La această parohie au funcţionat următorii preoţi: Pr. Vasile Nicolescu(1877-1909), Pr. Victor C. Popescu(1909-1935) şi Pr. Octavian Ionescu(1935-1980) Pr. Peneş Emil(1980-până în prezent) [CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Nu este cazul.
C. CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir. Enoriaşii folosesc cimitirul parohiei Varbilău II ȋnfiinţat ȋnainte de separarea parohiilor.
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE ȊN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] De-a lungul anilor preoţii slujitori s-au ȋngrijit de cei săraci, de orfanii de război, de văduve, oferindu-le hrană trupească şi consiliere spirituală.
E. POFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [NUMĂRUL DE CREDINCIOȘI] Parohia are un număr de 420 de familii şi un număr de aproximativ 1350 de persoane dintre care 175 au plecat ȋn străinătate, unele stabilindu-se acolo cu ȋntreaga familie. [ACTIVITĂŢI PASTORAL MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE, Ş.A.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din ȋmprejurimi, organizează întâlniri cu tinerii din parohie pentru diferite acțiuni, catehizare, de ajutorare a celor nevoiaşi precum şi alte acțiuni filantropice in parteneriat cu Şcoala Generală Vărbilău. Se organizează hramuri cu agape frăţeşti, serbări de Crăciun, de Paşte, de Ziua Eroilor cu elevii şi se ȋmpart daruri din partea bisericii. Se cercetează cei bolnavi iar familiile cu posibilităţi materiale reduse sunt ajutate atȃt material cȃt şi spiritual. Cu ajutorul programului “Serile catehetice” se ȋntrunesc adolescenţii din parohie discutȃd teme religioase.
F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Hramul este Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ap. Filip şi Sf. Ioan Botezătorul. [ADRESA] Comuna Vărbilău, Judeţul Prahova. [OFICIU PAROHIAL] Telefon: 0244 244 032, Site: www.parohiavarbilau.ro, email: varbilau1@yahoo.com

Pin It on Pinterest